Historia parafii św. Rocha i kościoła św. Macieja w Rząśni

 

Parafia istniała już z pewnością w 1403 r. Być może, że została erygowana już w połowie XIV w. Pierwszy kościół drewniany pochodził z początków jej istnienia, a w XVI w. na tym samym miejscu postawiono nowy, również drewniany, który został rozebrany w 1862 r. Obecną, murowaną świątynię, budowano w latach 1862-66 z fundacji rodaków mieszkających w Warszawie i staraniem ks. Rocha Nieszporskiego. Kościół ten uroczyści poświęcił (konsekrował) 20 października 1867 r. biskup Maciej Majerczak.

Historia budowy i wyposażenia kościoła
w Broszęcinie Kodraniu.

 

Duża odległość do kościoła parafialnego w Rząśni spowodowała, że część parafian głównie z Broszęcina, Kolonii Broszęcin i Kodrania uczęszczała na nabożeństwa do sąsiedniej parafii w Chabielicach. Ta sytuacja przyczyniła się do tego, że członkowie Rady Parafialnej z Chabielic zbierali w okolicznych wioskach podpisy osób chętnych, by wioski przyłączyć do tejże parafii i Gminy Szczerców.

W odpowiedzi na problem mieszkańców ówczesny proboszcz parafii w Rząśni Ks. Jan Czajor na spotkaniu z mieszkańcami w okresie wielkanocnym zaproponował, aby poszukać lokum, w którym można by odprawiać Mszę Świętą.