Informacje dotyczące ubezpieczenia
cmentarza parafialnego

 

Informujemy, że majątek należący do Parafii św. Rocha w Rząśni znajdujący się na tutejszym cmentarzu jest ubezpieczony od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej w ramach umowy generalnej zawartej przez Archidiecezję z Firmą Ubezpieczeniową. Ubezpieczenie powyższe nie obejmuje ochrony nagrobków należących do poszczególnych rodzin.

Jedynym przypadkiem, w którym nagrobki są objęte ubezpieczeniem jest szkoda wyrządzona przez zarządzającego cmentarzem.

Nagrobki, należy ubezpieczać indywidualnie w firmach ubezpieczeniowych.