W pierwszej połowie 2022 r. została wykonana inwentaryzacja naszego cmentarza parafialnego. Dzięki pracom powstała mapa cmentarza i spis wszystkich osób pogrzebanych na jego terenie, a także strona internetowa, która znajduje się pod linkiem:

https://www.icmentarze.pl/icmentarze/index.php/cmentarz-rzasnia/

Można na niej odnaleźć wyszukiwarkę zmarłych, która zawiera dane o grobach i spoczywających w nich osobach oraz miniatury zdjęć nagrobków. Zakładka Rocznice przypomina o osobach zmarłych w bieżącym dniu. Ponadto znajduje się tam regulamin cmentarza oraz formularz dla opiekunów grobów (do pobrania).

 

Informacje dotyczące ubezpieczenia
cmentarza parafialnego

Informujemy, że majątek należący do Parafii św. Rocha w Rząśni znajdujący się na tutejszym cmentarzu jest ubezpieczony od ognia i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej w ramach umowy generalnej zawartej przez Archidiecezję z Firmą Ubezpieczeniową. Ubezpieczenie powyższe nie obejmuje ochrony nagrobków należących do poszczególnych rodzin.

Jedynym przypadkiem, w którym nagrobki są objęte ubezpieczeniem jest szkoda wyrządzona przez zarządzającego cmentarzem.

Nagrobki, należy ubezpieczać indywidualnie w firmach ubezpieczeniowych.