Historia budowy i wyposażenia kościoła
w Broszęcinie Kodraniu.

 

Duża odległość do kościoła parafialnego w Rząśni spowodowała, że część parafian głównie z Broszęcina, Kolonii Broszęcin i Kodrania uczęszczała na nabożeństwa do sąsiedniej parafii w Chabielicach. Ta sytuacja przyczyniła się do tego, że członkowie Rady Parafialnej z Chabielic zbierali w okolicznych wioskach podpisy osób chętnych, by wioski przyłączyć do tejże parafii i Gminy Szczerców.

W odpowiedzi na problem mieszkańców ówczesny proboszcz parafii w Rząśni Ks. Jan Czajor na spotkaniu z mieszkańcami w okresie wielkanocnym zaproponował, aby poszukać lokum, w którym można by odprawiać Mszę Świętą.

Strażacy udostępnili w tym celu swoją remizę. Pierwsza Msza Święta w remizie odbyła się w 1985 roku. Lokal ten jednak nie do końca spełniał swoją funkcję, ponieważ w remizie odbywały się również wesela i zabawy taneczne i w trakcie ich trwania nie było gdzie sprawować Eucharystii.

Stąd wynikła potrzeba budowy kaplicy. Decyzję o budowie podjęto wiosną 1988 roku. Wybrany wówczas komitet dokonał zakupu działki, zlecił architektowi z Bełchatowa Zenonowi Kałuży zrobienie planów i zakupił część materiałów budowlanych. Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży działki pod budowę kaplicy pomiędzy Rzymsko-Katolicką Parafią w Rząśni a Panem Czesławem Rabendą została zawarta 29 stycznia 1990 roku, a akt notarialny sporządzono 19 lutego 1990 roku. Drogę uzgodnień i starania o zezwolenie budowlane rozpoczął Ks. Zygmunt Maciążek, który objął parafię 7 października 1990 roku.

Dnia 25 maja 1991 roku uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy i zaraz po tym rozpoczęto wykopy pod fundamenty, zakładanie ław i zalewnie fundamentów. Na koniec 1992 roku kaplica była już w stanie surowym i przykryta. Dnia 14 maja 1993 roku Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak wmurował kamień węgielny, który 15 sierpnia 1991 roku w czasie VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie poświęcił święty Jan Paweł II. W 1993 roku zrobiono także sufit boazeryjny i założono posadzkę.

ołtarz-tabernakulum-obrazW 1994 roku sprawiono obraz św. Brata Alberta Chmielowskiego, patrona tejże parafii, oraz zakupiono tabernakulum. W latach 95-97 kolejno trwały prace na zewnątrz naszego kościoła: otynkowano kościół na zewnątrz, zrobiono chodnik przed kaplicą, wykonano murowaną część ogrodzenia, by w 1998 roku dokończyć ogrodzenie. W roku 1999 prace znów przeniosły się do wnętrza kościoła. Założono boazerię na dolną część ścian kaplicy i pomalowano ją, a w 2000 sprawiono ławki. W 2001 roku wyposażenie kościoła wzbogaciło się o zakupioną figurę Serca Pana Jezusa i stacje Drogi Krzyżowej. Rok później dzięki wsparciu Gminy wyłożono kostką plac i parking przed kaplicą.

Kolejne lata były czasem wzmożonych przygotowań świątyni do jej konsekracji. W 2003 roku zakupiono szafę na paramenty liturgiczne i dmuchawę do ogrzewania. Następnie w 2004 zakupiono naczynia liturgiczne i szaty liturgiczne. Zwieńczeniem prac było wykonanie kamiennego ołtarza oraz ambony w 2005. Lata 2008-2010 przyniosły kościołowi zmiany kosmetyczne bowiem w 2008 wymieniono część okien, w 2009 założono nowe nagłośnienie oraz wymieniono okno (witrażowe) w nawie głównej ufundowane przez sołectwo Kodrań-Kopy.

konsekracja-broszecinDługo wyczekiwanym zwieńczeniem prac było malowanie kościoła w 2010 roku, które rozpoczęło okres wzmożonych przygotowań do uroczystej konsekracji nowej świątyni. Dokonał jej Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak w dniu 6 listopada 2011 roku w 20 lat po uzyskaniu zgody na budowę oraz wylaniu fundamentów.

Dzięki budowie kościoła filialnego wielu z parafian, którzy do tej pory ze względu na oddalenie od fary w Rząśni mieli utrudniony dostęp do uczestnictwa w Liturgii Kościoła, może co niedziela uczestniczyć w Eucharystii, a także uczestniczyć w nabożeństwach okresowych oraz pierwszopiątkowej spowiedzi.

W ostatnim czasie dzięki ofiarności wiernych, ks. Adam Sołtysiak zadbał o nową posadzkę marmurową w prezbiterium. Przeprowadzono także remont dachu i okien.