Troska ks. Rocha Nieszporskiego o stan materialny parafii w Rząśni

Streszczenie

Początki pracy duszpasterskiej ks. Rocha Nieszporskiego w Rząśni były trudne ze względu na mały i znajdujący się w złym stanie technicznym kościół oraz niski poziom religijności mieszkańców. W tych okolicznościach proboszcz wykazał się niezachwianą wiarą i ponadprzeciętną gorliwością. Dzięki temu udało mu się pozyskać odpowiednie środki na budowę nowej murowanej świątyni. Głównymi jej fundatorami byli Franciszka i Maciej Płaczkowscy. Do urządzenia wnętrza zostali zatrudnieni znani warszawscy rzeźbiarze i malarze. Poświęcenie kościoła rozpoczęło nowy etap w dziejach parafii, który zapoczątkował zwiększenie religijności wiernych i ich udziału w formach pobożności.

 

Artykuł został opublikowany w 25 tomie czasopisma: "Studia Włocławskie" za 2023 r. Całość tekstu można przeczytać pod linkiem: https://doi.org/10.52404/ttnwloc.stwl.25.27 klikając na PDF bądź bezpośrednio tutaj: PDF