„Gdyby nie jego gorliwość…” Ksiądz Wacław Kokowski herbu Korab (1868-1934) – działalność duszpasterska

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę proboszczem w parafii św. Rocha w Rząśni był ks. Wacław Kokowski, który podjął aktywną działalność duszpasterską. Duże doświadczenie pozwoliło mu przeprowadzić gruntowny remont kościoła przy jednoczesnym zachowaniu troski o pozostałe nieruchomości. Przy jego wsparciu w 1924 r. z terenu parafii powstała samodzielna placówka duszpasterska w Kiełczygłowie. Odrębne opracowanie zostanie poświęcone działalności społecznej prowadzonej przez ks. Kokowskiego na szeroką skalę.

Artykuł został opublikowany w 22 tomie czasopisma: "Rocznik Wieluński". Całość tekstu można przeczytać tutaj