Inwentarz parafii Rząśnia z 1918 r.

Streszczenie: Parafia pw. św. Rocha w Rząśni z pewnością istniała już w 1403 r. Pierwszy drewniany kościół istniał do XVI w., a następnie w jego miejscu wzniesiono nowy, który przetrwał do 1862 r. W 1918 r. proboszczem parafii został ks. Wacław Kokowski. Inwentarz własności kościoła i probostwa w Rząśni został sporządzony w związku z jego instalacją na urzędzie, której dokonał dziekan przy udziale członków dozoru kościelnego. Przedstawia on ówczesny stan kościoła, który został wybudowany w latach 1862–1866, jego wyposażenie wraz ze szczegółowym wykazem naczyń i szat liturgicznych oraz ksiąg parafialnych i sprzętów kościelnych, a także zwięzły opis cmentarzy, plebanii, budynków gospodarczych i majątku ziemskiego.

Artykuł został opublikowany w 9 tomie czasopisma: "Przegląd Archiwalno-Historyczny" za 2022 r. Całość tekstu można przeczytać pod linkiem: https://www.ejournals.eu/PAH/2022/Tom-IX/art/23429/ klikając na PEŁNY TEKST: PDF bądź bezpośrednio tutaj: PDF