Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach – za zgodą pisemną proboszcza własnego – w innej parafii). Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni kierować się duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych

By zarezerwować termin Chrztu Świętego należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka z USC
  • Dokładne dane rodziców dziecka, a więc
    • imiona i nazwisko ojca i matki w tym nazwisko panieńskie matki
    • datę i miejsce urodzenia dziecka
    • datę oraz miejsce zawarcia związku małżeńskiego
  • Imiona i nazwiska rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania, chrzestni mieszkający poza nasza parafią dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić tę rolę. Rodzice chrzestni, z racji zadania jakie zobowiązują się przyjąć na siebie, powinni mieć ukończony 16 rok życia, przyjąć wcześniej wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia), bez przeszkód przystępować do sakramentów świętych (rodzicem chrzestnym nie może być np. osoba żyjąca w związku niesakramentalnym lub odrzucająca naukę Kościoła).

 

Przychodząc do kancelarii w celu usprawnienia formalności można zabrać ze sobą wydrukowany dwustronnie oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy, który można pobrać tutaj