Aby ustalić datę pogrzebu należy zabrać ze sobą do kancelarii:

  1. Akt zgonu z USC.
  2. Kartę zgonu (jeśli zmarły będzie chowany na cmentarzu parafialnym).
  3. Jeśli osoba zmarła mieszkała poza parafią w której ma się odbyć pogrzeb, należy poinformować właściwego proboszcza miejsca o pochówku.