Formacja

Zgodnie z ustaleniami Komisji Episkopatu Polski przygotowanie do bierzmowania trwa trzy lata i jest podzielone na dwa okresy: bliższy i dalszy. W pierwszym roku przygotowania kandydaci zobowiązani są do złożenia wypełnionych i podpisanych deklaracji kandydata do bierzmowania, które można pobrać tutaj.

Przez pierwsze 2 lata przewidziane jest przynajmniej 20 spotkań, które obejmują:

  • co najmniej 10 katechez;
  • 3 celebracje (Jezu moim Panem i Zbawicielem, Moje miejsce we wspólnocie Kościoła, Jezus przebacza. Nabożeństwo pokutne.);
  • inne formy spotkań zaplanowane przez prowadzącego (np. pielgrzymki, dzień skupienia, itp.)

W 3 roku przygotowania zgodnie z programem diecezjalnym przewidziano przynajmniej 20 spotkań, które obejmują:

  • 14 katechez;
  • 2 celebracje (Spotkanie z Jezusem. Adoracja Najświętszego Sakramentu, Przyjdź Duchu Święty);
  • inne formy spotkań zaplanowane przez prowadzącego.

 

Osoby przygotowujące się do bierzmowania

Są zobowiązane do uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych. Ponadto sakrament bierzmowania jest przewidziany dla osób wierzących i praktykujących dlatego w trakcie przygotowania bierze się pod uwagę także uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, regularność spowiedzi świętych, udział w nabożeństwach w roku liturgicznym (roraty, droga krzyżowa, gorzkie żale, nabożeństwa majowe i czerwcowe oraz różaniec)

W ostatnim roku przygotowania osoby przystępujące do bierzmowania, które były ochrzczone poza naszą parafią, zobowiązane są do dostarczenia metryki chrztu.

 

Świadkowie bierzmowania

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzest­ni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzą­cym i praktykującym katolikiem. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (por. KPK kan. 874; 893).

 

Wykaz potrzebnych dokumentów (kandydat):

  • metryka chrztu,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
  • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.