Zadanie pn. "Inwentaryzacja pomników przyrody wraz z ekspertyzą i oceną dendrologiczną przy kościele i na cmentarzu parafialnym w Rząśni", o wartości całkowitej 20.000,00 zł, zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w formie dotacji w wysokości 12.000,00 zł.

 

www.zainwestujwekologie.pl