Działalność duszpasterska ks. Rocha Nieszporskiego w Rząśni w dokumentacji archiwum parafialnego

Streszczenie. Archiwum Parafii w Rząśni zawiera interesujące dokumenty ukazujące działalność ks. Rocha Nieszporskiego w tej parafii w okresie 44 lat. Powierzono mu stanowisko proboszcza, ponieważ posiadał odpowiednie walory moralne i doświadczenie w pracy duszpasterskiej. Początki jego pracy były trudne ze względu na mały i znajdujący się w złym stanie technicznym kościół oraz niski poziom religijności mieszkańców. Udało mu się pozyskać odpowiednie środki na budowę nowej murowanej świątyni. Głównymi jej fundatorami byli Franciszka i Maciej Płaczkowscy. Poświęcenie kościoła rozpoczęło nowy etap w dziejach parafii, który odznaczał się pogłębieniem religijności wiernych i zwiększeniem ich udziału w formach pobożności. Jednocześnie proboszcz zyskiwał coraz przychylniejsze nastawienie swoich parafian, którzy licznie uczestniczyli przy udziale wielu kapłanów w jubileuszu 50-lecia przyjęcia przez niego święceń kapłańskich. Ks. Roch Nieszporski został pochowany w podziemiach kaplicy cmentarnej, a w kościele umieszczono okolicznościowe epitafium, które przypomina o jego długiej i owocnej działalności w Rząśni.

Całość artykułu można przeczytać tutaj

bądź na oficjalnej stronie czasopisma: "Rocznik Łódzki", t. 72 (2022) pod linkiem: http://roczniklodzki.pl/podstrony/internet.htm