Historia parafii św. Rocha i kościoła św. Macieja w Rząśni

 

Parafia istniała już z pewnością w 1403 r. Być może, że została erygowana już w połowie XIV w. Pierwszy kościół drewniany pochodził z początków jej istnienia, a w XVI w. na tym samym miejscu postawiono nowy, również drewniany, który został rozebrany w 1862 r. Obecną, murowaną świątynię, budowano w latach 1862-66 z fundacji rodaków mieszkających w Warszawie i staraniem ks. Rocha Nieszporskiego. Kościół ten uroczyści poświęcił (konsekrował) 20 października 1867 r. biskup Maciej Majerczak.

 

Kaplica pw. Ukrzyżowania Pana Jezusa w RząśniW okresie jego budowy z nabożeństwami przeniesiono się do specjalnie postawionej na cmentarzu tymczasowej kaplicy, powstałej z drewna dawnej świątyni, która pod koniec XX w. przeszła gruntowny remont. W czasie okupacji hitlerowskiej kościół parafialny został zdewastowany, przejściowo zamieniony na więzienie dla Żydów, a potem na magazyn zboża. kosciolZe zniszczeń wojennych kościół odrestaurowano staraniem ks. Józefa Zawadzkiego. Po 2000 r. wyremontowano w nim organy i wykonano kraty zabezpieczające świątynię w godzinach otwarcia.

 

Od 2013 do 2017 roku Ks. Proboszcz Adam Sołtysiak przy ogromnym dofinansowaniu Urzędu Gminy Rząśnia oraz z ofiarności Parafian i dotacji Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Kultury i Sztuki przeprowadził gruntowne prace konserwacyjne przy świątyni. Położono nową elewację zewnętrzną na całym kościele oraz uszczelniono i pomalowano dach. Kolejnym krokiem był remont prezbiterium, które wyłożono marmurowymi płytami, a także ustawiono nowy marmurowy ołtarz oraz ambonę.

W późniejszym czasie przeprowadzono generalne remonty połączone z pracami konserwatorskimi nadzorowanymi przez specjalistów w dziedzinie konserwacji zabytków z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Touruniu poszczególnych ołtarzy:

  • ołtarza i obrazów Matki Bożej,
  • ołtarza i obrazu św. Rocha,
  • ołtarza i obrazu św. Antoniego.

W trosce o piękno liturgii zlecono gruntowny remont organów piszczałkowych. Dokonano ponownego strojenia piszczałek w głosach oraz naprawiono szkody wyrządzone przez kołatki w drewnianych elementach mechanizmu. Ponadto uzupełniono zerwane cięgła.

Ze względów bezpieczeństwa pożarowego wymieniono niektóre elementy linii elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą w zakrystii. Przeprowadzono także generalny remont zakrystii: położono nową posadzkę i wyłożono ją płytkami ceramicznymi, ustawiono nowe meble wykonane przez stolarzy w Oświęcimiu.

Do celów liturgicznych zakupiono 19 nowych ornatów, kapę, nowe obrusy na wszystkie ołtarze, wyzłocono kielichy liturgiczne i zakupiono nowe alby. Aby ułatwić wiernym aktywny udział w nabożeństwach zainstalowano multimedialny śpiewnik z ekranem cyfrowym wykonany przez firmę „Prais".

Pod koniec października 2018 roku miejscowa firma przystąpiła do założenia ogrzewania w kościele.

 

źródło: Katalog archidiecezji częstochowskiej.