CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY                                   8 maja 2022

  1. 1. Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.
  1. 2. Jutro, 9 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, przeniesiona z 8 maja ze względu na przypadającą niedzielę wielkanocną.
  1. 3. W piątek, 13 maja, w liturgii będziemy wspominać Matkę Bożą Fatimską. Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę do Matki Najświętszej.
  1. 4. W naszej świątyni nabożeństwa majowe odprawiamy w dni powszednie o godz. 17.50, w niedzielę o godz. 15.40. Serdecznie zapraszamy, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach.
  1. 5. W sobotę, 14 maja, przypada święto Świętego Macieja Apostoła, który dołączył do grona Dwunastu po śmierci Judasza. To również dzień naszego odpust parafialnego i wizytacji kanonicznej, która przeprowadzi Ks. Bp. Andrzej Przybylski. Msze św. o godz. 9.00, 12.00 i 18.00.
  1. 6. Program wizytacji. Ks. Biskup rozpocznie wizytację od godz. 10.30 od sprawdzenia ksiąg parafialnych w kancelarii. Oficjalne rozpoczęcie nastąpi podczas sumy odpustowej o godz. 12.00. Dodatkowo podczas tej Mszy przeżyjemy jubileusze kapłanów pochodzących z naszej parafii: 50-lecie święceń Ks. Stanisława Fita i 25-lecie Ks. Tomasza Dragana. Msza ta będzie połączona z procesją dlatego serdecznie zapraszamy strażaków z pocztami sztandarowymi, asystę, orkiestrę, żywy różaniec, ministrantów, dzieci do sypania kwiatów i wszystkich wiernych.
  1. 7. Druga część wizytacji rozpocznie się od godz. 17.00 na Kodraniu, gdzie Ks. Biskup odprawi Nabożeństwo Majowe z krótką homilia. Następnie o godz. 18.00 w kościele parafialnym udzielony zostanie sakrament bierzmowania. Spowiedź przed bierzmowaniem będzie w czwartek od godz. 19.00.
  1. 8. Od wtorku na naszym cmentarzu rozpoczną się prace inwentaryzacyjne. Rozpoczną się od robinia zdjęć, które będą umieszczone na stronie. Prośba, by uporządkować groby, aby tablice były czytelne.
  1. 9. Bóg zapłać nowożeńcom za ofiarowane kwiaty.
  1. 10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy gorliwości w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz otwartości na Boże natchnienia.