TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA                      15 listopada 2020

  1. 1. Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowił ten dzień w listopadzie 2016 roku. Może i w naszym sąsiedztwie, okolicy są osoby potrzebujące pomocy. Otwórzmy nasze serca na każdą ludzką biedę i chętnie włączmy się w działalność organizacji społecznych i kościelnych, jak np. Caritas, aby pomagać innym.
  1. 2. W sobotę, 21 listopada w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała 3 lata, rodzice oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu Świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia obchodzone jest specjalne święto.
  1. 3. Pragnę serdecznie podziękować Urzędowi Gminy za ofiarowane do koscioła kwiaty, zakupione ramach pomocy finansowej dla producentów kwiatów. Pracownikom kwiaciarni za ułożenie tych kwiatów.
  1. 4. Ponownie bardzo dziękuję panom i paniom z zespołu prac interwencyjnych za pomoc w grabieniu liści wokół kościoła. Władzom Gminy dziękuję bardzo za życzliwość i pomoc.
  1. 5. Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 22 listopada to uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem.
  1. 6. Z woli Ks. Arcb. Wacława Depo zostałem posłany do parafii w Rząśni by pełnić posługę proboszcza w tutejszej wspólnocie. Moi drodzy, parafia to nasza wspólna sprawa, myślę że razem będziemy tworzyć wspólnotę na chwałę Pana Boga. Życie parafii zawsze zależy od zaangażowania tych, którzy ją tworzą. Zawsze potrzeba czasu by wejść w specyfikę parafii, bo każda jest inna. Dlatego proszę o wyrozumiałość, szczególnie jeśli będę na początku popełniał błędy, a może to szczególnie tyczyć przekręcania nazwisk. Chciałbym kontynuować dzieła moich poprzedników, ale potrzeba ku temu wzajemnej współpracy, na którą szczerze liczę. Rewolucji nie będzie, ale w miarę obserwacji pewnie jakieś zmiany będą następować. Nadal trzecia niedziela pozostaje niedzielą inwestycyjną. Powierzajmy Bogu, Matce Najśw i Patronom naszej wspólnoty to wspólne dzieło.
  1. 7. Zachęcam do czytania prasy katolickiej, szczególnie naszego tygodnika Niedziela.