• Intencje Mszy św. na najbliższy tydzień.
  • Dziękuję nowożeńcom za kwiaty do ołtarza. W sobotę proszę o udekorowanie kwiatami ołtarza mieszkańców Rząśni Jasień i Sucha.
  • Prośba o sortowanie śmieci na cmentarzu. Proszę, by liści, trawy i odpadów organicznych nie wrzucać do kontenerów, ale składać pod murem, skąd regularnie wywożone będą na kompostownik.