• Intencje Mszy św. na najbliższy tydzień.
  • We poniedziałek o 18.30 spotkanie z młodzieżą, która w przyszłą niedzielę ma przystąpić do Sakramentu Bierzmowania.
  • W piątek o 18.30 spowiedź bierzmowanych, ich rodzin i świadków.
  • W sobotę Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny - największe maryjne święto. W tym roku obchodzimy tego dnia także setną rocznicę „Cudu nad Wisłą”- zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Msze św. jak w każdą niedzielę.
  • W przyszłą niedzielę Odpust ku czci patrona Parafii, św. Rocha. Suma odpustowa o godz. 11.30. Na tę Mszę św. zapraszam całą asystę, Ochotnicze Straże Pożarne, dzieci komunijne, ministrantów i wszystkich Parafian. Po Mszy św. procesja wokół kościoła i uroczyste „Te Deum”.
  • Na Mszy św. o 16.00 ks. Biskup Andrzej Przybylski udzieli Sakramentu Bierzmowania grupie młodzieży z naszej parafii. Ze względów bezpieczeństwa na tę Mszę św. zapraszamy przede wszystkim rodziny bierzmowanych i świadków bierzmowania. Będą obecni także księża z dekanatu.
  • Kilka cytatów z kroniki parafialnej:

- Z czasów proboszczowania Rocha Nieszporskiego, budowniczego kościoła:  „Ołtarz wielki, w głębokiej absydzie, jest on cały zrobiony z kamienia szydłowieckiego. Wykonał go słynny rzeźbiarz, a zarazem profesor z Warszawy Faustyn Cengler. W ołtarzu umieszczony wartościowy obraz św. Macieja malowany przez Simlera z Warszawy. Za obraz ten zapłacił główny fundator kościoła Maciej Płaczkowski 5758 zł. Artysta daleko więcej cenił  swe dzieło, lecz przewyżkę wartości jako ofiarę darował do nowego kościoła.”    

- Z końca XIX w.: „Kazimierz Włodarczyk z Kopów w końcu XIX w. po przedwczesnej śmierci swoich córek, przeznaczył ich majątek, wynoszący około 400 rubli na ufundowanie tabernakulum. Drewniany, jak ludzie mówią <Biały Domek Boży> koło obrazu Matki Boskiej, to właśnie jego ofiara.”  

- Z 1918 r.: „Ołtarz wielki murowany…  tabernakulum drewniane, wewnątrz wyzłacane”.

- Z 1935 r.: „Ks. Mieczysław Zawadzki postarał się o nowe, pancerne tabernakulum na wielki ołtarz. Dawniejsze, drewniane tabernakulum zostało przeniesione na Ołtarz Matki Bożej.”  

- Z nieco późniejszego okresu: „W ołtarzu głównym jest umieszczony na tle <ponsowego sukna … krzyż z wyobrażeniem Zbawiciela świata>, bardzo pięknej roboty. Krzyż ten został przeniesiony ze starego kościoła, gdzie był w osobnej kaplicy. W nowym kościele <ponieważ ściana zakrystii była bardzo gruba, przeto postanowiono w niej zrobić niszę i obok prezbiterium przygotować miejsce na ołtarz – i tu ulokowano Krzyż z Panem Jezusem>. Potem w 1935 r. ówczesny proboszcz, ks. Miczysław Zawadzki krzyż ten przeniósł do głównego ołtarza w miejsce początkowo tam umieszczonego „obrazu znakomitej wartości pędzla sławnego malarza Simmlera z Warszawy”

Te wszystkie kronikarskie informacje podaję, byśmy mogli ocenić i docenić wartość artystyczną, historyczną i religijną ołtarza głównego. Konserwatorskie prace: a więc impregnacja dolnych części ołtarza, scalenia kolorystyczne i hydrofobizacja,  zgodnie z zapewnieniami pani konserwator, zostaną dokończone w tym tygodniu. Powróci także na swoje miejsce odnowiona w pracowni konserwatorskiej figura Pana Jezusa. Na odpust będziemy więc mogli cieszyć się w pełni odnowionym ołtarzem. Oprócz prac konserwatorskich zostały wstawione dwa okna za ołtarzem z siłownikami, by umożliwić potrzebną wentylację i - po uzyskaniu opinii i zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków - pomalowana została absyda. Przywrócono w niej oryginalną, pierwotną kolorystykę. Ze względu na to, że impregnat kamienia musi skrystalizować, przez kolejne trzy tygodnie tabernakulum pozostanie na obecnym miejscu. Pani konserwator sugeruje, by i potem nie ustawiać go na ołtarzu, gdyż będzie zasłaniać obraz, a ponadto jest wtórne, zaburzające harmonię całości. Być może dobrze byłoby przygotować oddzielną podstawę pod tabernakulum z piaskowca i pozostawić go nieco na boku. O tym jednak zadecyduje wojewódzki nadzór konserwatorski i wy jako parafia.

Zostało jeszcze kilka tygodni wakacji. Podróżujemy po Polsce i odwiedzamy inne kościoły. Spróbujmy znaleźć drugi podobny ołtarz wykonany w całości z naturalnego kamienia. Zazwyczaj widzimy ołtarze drewniane, stiukowe z marmoryzacjami, bądź betonowe. Ten jest w swojej prostocie i w szlachetności materiałów i wykonania bardzo unikalny i bardzo piękny.