LSO godlo

Liturgiczna Służba Ołtarza - to szczególna formacja chłopców chcących być bliżej Chrystusa Eucharystycznego. Z założenia pierwszym zadaniem ministranta jest poznać Jezusa przez bliższe zaangażowanie w liturgię.

Samo określenie Ministrant pochodzi od łacińskiego "ministrare" czyli służyć i podkreśla główne zadanie ministranta "służyć" Chrystusowi przy ołtarzu.

Oprócz spotkani formacyjnych, gdzie ministranci uczą się służby przy ołtarzu i pogłębiają wiedzę na temat liturgii oraz nauczania Jezusa, ministranci spotykają, by wspólnie spędzać czas na rozrywce i rozwijaniu zainteresowań. Co jakiś czas biorą udział w rozgrywkach diecezjalnych LSO w piłkę halową, zawodach w tenisa stołowego, ale także wycieczkach i pielgrzymkach.

Ministrant stara się w życiu kierować zasadami, które spisano w formie "dekalogu ministranta":

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość i miłość.
  7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  9. Ministrant jest pilny i sumienny i dzięki temu się przykładem dla innych.
  10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Każdego, kto chciałby wstąpić do grona ministrantów zapraszamy do zakrystii po każdej Mszy Świętej. Do LSO zapraszamy niezależnie od wieku, choć zachęcamy, by byli to chłopcy po pierwszej komunii świętej.