DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA                           10 października 2021

  1. 1. Skarbem Kościoła jest Eucharystia, w której Bóg jest dla nas pokarmem i mądrością w Najświętszym Sakramencie i swoim słowie. W świecie, który nieustannie proponuje nam wiele różnorakich dóbr, warto rozróżnić, co tak naprawdę jest dla nas dobrem, a co tylko ułudą, iluzją dobra. Przychodzimy jak młodzieniec z Ewangelii, by zadać Bogu najistotniejsze pytania. Nie lękajmy się też przyjąć Bożej odpowiedzi.
  1. 2. Obchodzimy dziś 21. Dzień Papieski. Przed kościołem można złożyć ofiary do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która realizuje program stypendialny skierowany do uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi. Bóg zapłać KSM za przeprowadzenie tej zbiórki.
  1. 3. Jutro po Mszach św. o godz.18.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania.
  1. 4. Październik to miesiąc różańca. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy także do wspólnego odmawiania różańca w rodzinach.
  1. 5. W czwartek będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim, którym leży na sercu dobre wychowanie młodego pokolenia, szczególnie rodzicom, nauczycielom, wychowawcom, katechetom, życzymy przede wszystkim wytrwałości i mocy Ducha Świętego na każdy dzień.
  1. 6. W imieniu Rektora Seminarium pragnę serdecznie podziękować ofiarodawcą i zbierającym za dary złożone na seminarium.
  1. 7. Przyjmujmy już na wypominki – roczne, półroczne oktawalne i jednorazowe. Zamawiajmy je – w ten sposób pomagamy duszom czyśćcowym. Wszystkie rodzaje wypominek wypiszmy na kartkach, które wyłożyliśmy w kościele  na stoliku za ławkami ( można również pisać na własnych kartkach). Odpłatność jest taka sama jak w ubiegłym roku tzn.


- roczne od duszy – 40 zł.
- półroczne – 20 zł.
- oktawalne – 5 zł.
- jednorazowe – dobrowolna ofiara.

  1. 8. Bóg zapłać wczorajszym nowożeńcom za ofiarowane kwiaty do ołtarza.
  1. 9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, błogosławieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności. Na pracę całego tygodnia, obecnym  i całej parafii z serca teraz błogosławimy.